ПРОГРАМ МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА

ПРОГРАМ МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА

Advertisements

ПЕКАР – презентација

https://prezi.com/-hsisx70m-_z/presentation/

ДАН ШКОЛЕ – НАША ТАЧКА

Advertisements
Слика

ОТВОРЕНИ ДАН

Fotografija1683
Fotografija1684

Advertisements

ПОДЕЛА РЕЧИ НА СЛОГОВЕ (преузето са сајта СРПСКИ ЈЕЗИК)

Podela reči na slogove
Slog je govorna jedinica koja se ostvaruje jednim izgovornim zahvatom. U srpskom jeziku nosioci sloga mogu biti vokali (samoglasnici) a, e, i, o, u i sonanti r, l, n. U srpskom jeziku važi pravilo da granica sloga uvek dolazi posle samoglasnika, odnosno vokala. Slogovi u srpskom jeziku mogu biti otvoreni (ako se završavaju na samoglasnik) i zatovoreni (ako se završavaju na suglasnik).
Primeri za otvorene slogove su:
ta-ta
po-lja-na
do-bi-ti
Primeri za zatvorene slogove su:
av-li-ja
tram-vaj
jad-nik
Sonant R kao nosilac sloga
a) kada je R na početku reči: r-va-ti, r-za-ti, r-đa-ti
b) u jednosložnim rečima: crn, trn, brz, krv
v) u višesložnim rečima: dr-vo, dr-ža-ti, kr-st-ti
Sonant L kao nosilac sloga
Najčešće se javlja u rečima stranog porekla.
bi-ci-kl, mo-no-kl, Vl-ta-va
Sonant N kao nosilac sloga
I-dn, I-bn
Suglasničke grupe (pravila podele reči na slogove kada su nosioci sloga suglasnici)
1) granica sloga je između dva suglasnika ukoliko su oni sonanti
or-la, slom-ljen, tram-vaj
2) granica sloga je između dva suglasnika ako je prvi praskavi, a drugi nije v, r, l, lj, j
lop-ta, lep-tir, jad-nik
3) granica sloga je ispred suglasnika ako je prvi strujni ili sliveni
la-sta, vo-ćka, ma-čka
4) granica sloga je ispred suglasnika ako je drugi suglasnik v, r, l, lj, j
mu-dro, je-dva, to-pljen, sve-tlost
Granica sloga može biti:
1) fonetska (nastaje usled fonetskih osobina glasa): o-du-ze-ti, ra-zlju-ti-ti
2) psihološka ili semantička (kada osećamo da je nešto prefiks): od-u-ze-ti, raz-lju-ti-ti
U srpskom jeziku prednost se daje psihološkoj, odnosno semantičkoj granici sloga.

Advertisements

ЗАРЕЗ (преузето са сајта КАКО СЕ ПИШЕ)

ZAREZ  ILI  ZAPETA 

Piše se i jedno i drugo.
Ivan Klajn u Rečniku jezičkih nedoumica kaže: ‚‚Zapeta je rusizam, kao i točka umesto tačka. Pravopisom iz 1960. usvojen je termin zarez, koji je danas definitivno prihvaćen u školama, pa nema razloga za vraćanje na zapetu.“

Advertisements
Слика

ПРВИ СНЕГ

Fotografija1541
Fotografija1485
Fotografija1499

Advertisements